امروز: دوشنبه، 2 بهمن 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


مشتری مداری شاگرد آپاراتی

مشتری مداری شاگرد آپاراتی  باد لاستیک جلوی خودرو، چند هفته یک‌بار بسیار کم می‌شد و مجبور  بودم با مراجعه به یک آپاراتی، آن را باد کنم. دیروز که باز هم همین داستان تکرار شد، به یک آپاراتی در مسیر مراجعه کردم.

  می باید حاوی خصوصيات زیر باشد تا از اعتبار لازم نزد مشتري، مصرف کننده و مخاطبین برخوردار باشد :

 ️درک فرد از تخصص سازمان: سازمان، شايسته و نوآور باشد

 ️ قابل اعتماد بودن:برند بايستي قابل اتکاء بوده و بتواند در بلند مدت مشتري ها را به خود جذب کند

 ️ مطلوبيت: برند بايد جذاب و سرگرم کننده بوده و ارزش هزينه صرف شده را داشته باشد .

ترفندهاى جذب مشترى

ترفندهاى جذب مشترى 
 برای جذب مشتری جدید هیچ گاه از مشتری قدیمی غافل نشوید. اگر چه جذب مشتری جدید کاری جذاب است ولی اگر مشتری قدیمی چنین بپندارد که اهمیت خود را از دست داده است از شما دور خواهد شد.

ترفندهاى جذب مشترى

 ترفندهاى جذب مشترى برای جذب مشتری جدید هیچ گاه از مشتری قدیمی غافل نشوید. اگر چه جذب مشتری جدید کاری جذاب است ولی اگر مشتری قدیمی چنین بپندارد که اهمیت خود را از دست داده است از شما دور خواهد شد.