مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

عینک‌های واقعیت افزوده زمان انتظار مسافران در فرودگاه‌

عینک‌های واقعیت افزوده زمان انتظار مسافران در فرودگاه‌ را یک ساعت کاهش دادند
فرودگاه چانگی سنگاپور برای اولین بار در جهان از فناوری واقعیت افزوده و عینک‌های مخصوصی استفاده می‌کند تا زمان انتظار مسافران برای بارگیری و پرواز هواپیما کاهش پیدا کند. این فناوری جدید باعث شده مسافران بین ۴۵ تا یک ساعت کمتر در فرودگاه معطل شوند.