مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

مولفه‌ های اصلی آسیب‌شناسی در صادرات فرش دستباف

  این پژوهش با هدف تدوین مولفه‌ های اصلی آسیب‌شناسی مرکز ملی فرش ایران و بررسی نقش آن در صادرات فرش دستباف انجام شد. الگوی مورد نظر جهت آسیب‌شناسی (الگوی شش جعبه‌ای ویزبورد) از میان 14 الگوی تایید شده آسیب‌شناسی انتخاب شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. 

توان رقابت هزینه‎ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به WTO

جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین در سال‎ های اخیر موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده و مطالعات زیادی نیز در این زمینه انجام گرفته است. اقتصاد در سطح جهانی به‎سرعت به سمت هم‎گرایی در حال حرکت و ادغام اقتصاد های ملی در اقتصاد بین‎المللی و وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به شدت در حال افزایش است.  


ورنی عاشقانه ای از ایلات ارسباران

  مفروشات دستبافت یکی از شاخص ترین جلوه های هنری منطقه آذربایجان است و ایلات آذربایجان با تولید دست بافته های بی نظیر که ارزش و اعتبار خاصی در میان سایر تولیدات صنایع دستی ایران دارد،جایگاه ویژه ای در این زمینه به خود اختصاص می دهند. 

رنگرزی پشم با رنگینه های پوست گردو،روناس،قرمز دانه

 انرژی مایکروویو در بسیاری از مصارف روزمره کاربرد دارد.امواج کوتاه میکرو(یا به اصطلاح مایکروویو)دارای انرژی بسیار بالایی بوده که می توان از آن در فرآیند های که نیاز به انرژی بالا دارد استفاده کرد 

جامعه شناختی فرش دستبافت

قالی ایران در گیتی به عنوان مظهر هنر فرهنگی،جایگاه ویژه ای دارد لیکن تغییرات بنیادی در ساختار های اقتصادی،تغییر ساختار های سنتی و فضایی و نظم مبتی بر آن را در پی داشته و بحران های اجتماعی فرش در مقاطع مختلف دگرگونی آن در ساخت وجوه جامعه گسترده فرشباف و حرف مرتبط در بر داشته است.