مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

ارسال خبر در دیپروتد

ارسال خبر
اگر نویسنده اید! اگر خبرنگار هستید! اگر عکاس خبری هستید و اگر در محلی هستید که وقوع خبری مزتبط با کسب و کار ها ( نوپا ) در حال ایجاد است، فیلم، عکس و یا مطالب خود را سریعا از یکی از روش های زیر برای ما ارسال کنید.
شما می توانید اخبار و تصاویر خود را برای ما ارسال کنید تا با نام خود شما آن را در سایت درج نمائیم.
خصوصیات :

    اخبار و تصاویر شما باید مربوط به موضوع روز باشد
    اخبار و تصاویر شمانباید قدیمی و برای ماه ها و سالهای گذشته باشد
    اخبار و تصاوریر ارسالی باید توسط خود شما تهیه شده باشد و هرگز کپی پرداری نباشد
    اخبار و تصاویر شما نباید کاملا معرفی کسب و کار ها باشد( در بخش رپرتاژ آگهی در دیپروتدمراجعه کنید)
    شما می توانید نسبت به شرایط روز اقتصادی ، کسب و کار ها اقدام به ارسال تحلیل های خود برای ما نمائید


مطالب با نام شما بهمراه لینک و تصاویر ارسالی شما درج می گردد

روش های ارسال :

    1- با استفاده از تلگرام که متداول ترین راه می باشد
    شماره تلگرامی ما عبارت است از : 09100048270

2- ارسال خبر، تحلیل، تصاویر، فیلم و ... به آدرس الکترونیکی :
info@deeprooted.ir


نکته : دیپروتد مجاز است مطالب  ارسالی پس از بررسی تایید یا رد کند شایان ذکر است مطالب پس از ویرایش در سایت درج خواهند شد