مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

سطوح مختلف عملیات روانی


سطوح مختلف عملیات روانی چهار سطح کلّی را می‌توان برای عملیّات روانی برشمرد: عملیّات روانی راهبردی ، عملیّات روانی عملیّاتی ، عملیّات روانی تاکتیکی و عملیّات روانی تثبیت کننده. با توجّه به این‌که عملیّات روانی بسیار گسترده است ، شناخت این سطوح عملیّات روانی می‌تواند به شناخت بهتر عملیّات روانی کمک نماید. 


زندگینامه شاپور بختیار

زندگینامه شاپور بختیار دکتر شاپور بختیار، فرزند محمدرضا خان سردار فاتح در سال 1294ش متولد شد. پس از پایان تحصیلات متوسطه در ایران، برای ادامه تحصیل راهی بیروت و سپس پاریس شد. او دکترای حقوق بین‌الملل و دکترای علوم سیاسی خود را در پاریس کسب کرد. پس از بازگشت به ایران در 1324ش به استخدام وزارت کار و تبلیغات درآمد و تا مقام معاونت در این وزارتخانه ارتقاء یافت و در جریان نهضت ملی شدن نفت به جبهه ملی پیوست و به همین سبب پس از کودتا از کار برکنار ودر بازداشت بود.قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده222ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاههای موضوع مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.


مقررات آگهی‌های دولتی

مقررات آگهی‌های دولتی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

دسته بندی: گفت و گو
تاریخ: 05 تیر 1395 نظرات: 0