مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

فینوکمپ 29 آبان تا 14 آذر

دیپروتد فینوکمپ 29 آبان تا 14 آذر 

فناوری اطلاعات در دنیای امروز به عنوان یکی از ضروریات زندگی بشر به شمار می‌آید. همچنین نیاز به برنامه‌نویسی‌های کاربردی در این زمینه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین به جهت توسعه برنامه‌های پارسی با هدف تجاری‌سازی ایده‌های تخصصی در حوزه فینتک و ورود به بازار کار افراد توانمند و مستعد در این حوزه، ضرورت جذب این استعدادها به عنوان یک وظیفه ملی بر عهده ذینفعان این صنعت می‌باشد. در این راستا، فینووا میزبان ماراتن تخصصی فینتک در آذر ماه 96 می‌باشد.
رویداد تخصصی SkillUp

دیپروتد رویداد تخصصی SkillUp  همزمان با هفته جهانی کارآفرینی سومین رویداد "اسکیل آپ"  توسط جامعه فنی اصفهان در محل شتابدهنده اکسل برگزار می شود.  اسکیل آپ رویدادی تخصصی در حوزه ی IT و فناوری است که در راستای افزایش دانش و مهارت متخصصین  و همچنین فراهم آوردن بستری مناسب برای هم افزایی و کمک به رشد این زیست بوم، توسط جامعه فنی اصفهان طراحی شده است.

شاخص برابری قدرت خرید چیست؟

دیپروتد قدرت خرید 
شاخص (ppp) یا برابری قدرت خرید در مقایسه «دو» اقتصاد و قدرت خرید معنا پیدا می کند. به طوریکه باید ببینیم دو نفر در دو کشور مختلف برای خرید یک مقدار معین کالا چه مقدار باید هزینه پرداخت کنند.