مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

یکشنبه، 27 آبان 1397


روز فرهنگ عمومی

دیپروتد روز فرهنگ عمومی 
فرهنگ واژه آشکار و پنهانی است که سخت در پس پرده ابهام قرار دارد. سهل ممتنعی که خود را می نمایاند و پنهان است. دیده نمی شود و خود نمایی می کند. ماهیتی به شدت پیچیده ، نامتعین و سیال دارد.از همین جهت است که کوشش دانشمندان برای رسیدن به یک تعریف جامع و همه پسند، تقریبا به امری محال تبدیل  گشته و همچنان در حد یک آرزو بابقی مانده است. در برخی نوشته تا ۱۶۴تعریف مختلف از فرهنگ ارائه داده اند.13 آبان

دیپروتد 13 آبان در روز 13 آبان 1358، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، لانه ی جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند و جاسوسان آمریکایی را به گروگان گرفتند. بدین ترتیب، مبارزه ی ضد آمریکایی مردم ایران، ابعاد جدیدتری پیدا کرد.

الگو سازی مبلمان شهری بر پایه مفاهیم سمانتیکی

دیپروتد الگو سازی مبلمان شهری بر پایه مفاهیم سمانتیکی مبلمان شهری و عناصر مکمل فضای شهری، با هدف تسهیل ایمن سازی، زیبا سازی، هدایت و کنترل جریان حرکت، سکون، تفریح، اضطراب، کار و زندگی ایجاد می شود که ما در بخش های مختلف فعالیت خود در سطح شهر نیازمند این عناصر هستیم. به واسطه این عناصر است که فعالیت های مختلف را می توان راحت تر و با ایمنی و دقت بیشتری انجام داد.


بازی نهنگ آبی دیگر وجود ندارد

دیپروتد بازی نهنگ آبی دیگر وجود ندارد
تقریبا سه ماه پیش بود که مطلبی درباره بازی نهنگ آبی خواندم که در آن در مورد این بازی هشدار داده بود. من شروع به پژوهش درباره این بازی کردم. آنچه می خواندم مطالب تکراری درباره این بازی بود که در زبان های مختلف تکرار شده بود. هر چقدر تلاش کردم این بازی را پیدا کنم به نتیجه ای نرسیدم. به همین دلیل از دوست روسی ام آناستازیا برای پیدا کردن این بازی کمک گرفتم، چون این داستان ابتدا در روسیه آغاز شده بود