مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

یکشنبه، 30 اردیبهشت 1397


رقیب چینی توییتر رکورد شکنی کرد

دیپروتد رقیب چینی توییتر رکورد شکنی کرد 
بر اساس آمار موجود تعداد کاربران ماهانه Weibo به حدود 340 میلیون نفر می رسد که نسبت به سال 2016 حدود 30 درصد افزایش یافته است. حداکثر تعداد کاربران ماهانه توییتر 328 میلیون نفر است.

دسته بندی: اخبار
تاریخ: 06 آذر 1395 نظرات: 0