مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

فرصت هایی باپای پیاده نوآوری و اربعین

دیپروتد فرصت هایی باپای پیاده نوآوری و اربعین 
"فرصتهایی با پای پیاده: نوآوری در اربعین" رویدادی است نوآورانه، کارآفرینانه و استارتاپی که به آماده سازی محصولات، خلاقیت ها و نوآوری ها برای ارائه در پیاده روی اربعین امسال کمک می کند.

اطلاع رسانی برای حضور در نمایشگاه

اطلاع رسانی برای حضور در نمایشگاه : GREENTECH HORTICULTURE FOREFRONT

در حوزه Green Tech نمایشگاه مهمی در سال 2018 برای روزهای 12- 14 June در امستردام برگزار می شود.
اگر در این حوزه فعالیت می کنید و یا شرکت های موفقی می شناسید که بدنبال بازارهای بین المللی در این زمینه هستند، لطفا اطلاع رسانی بفرمایید. در صورت تمایل برای حضور در این نمایشگاه از هم اکنون میتوانید ثبت نام کنید.

• Focus on production technology (vegetables, fruit and flowers)
• Water, Energy and Biobased show themes oriented around sustainable production
• New product introductions from all industry innovators
• Great opportunity to expand your international business network

لینک نمایشگاه:
https://www.greentech.nl/

دیپروتد نگویید من نمیتوانم از پس اینکار برآیم 
نگویید من نمیتوانم ازپس اینکار برآیم
 بلکه به خودبگویید من چگونه می توانم از پس اینکاربرآیم؟
 افکارخود را تغییردهید تازندگی شما تغییر کند

 رابرت کیوساکی