مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

Deeprooted

واژه دیپروتد یا DeepRooted  به معنانی مختلف ریشه های عمیق یا عمیق ریشه کرده ریشه عمیق و... دهها مترادف دیگر اما دیپروتد میتوان به معنی بنیان عمیق و ... چنین معانی تعبیر کرد اما ریشه اصلی واژه از کجاست

بیوگرافی شاپور بختیار

شاپور بختیار فرزند محمد رضا (سردار فاتح بختیاری) و ناز بیگم در سال ۱۲۹۴ شمسی در منطقه چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد. او نوۀ صمصام السلطنه بود که در سالهای پس از مشروطه دو بار به نخست وزیری رسید. تحصیلات ابتدایی اش را در شهرکرد و نیمی از تحصیلات متوسطه را در اصفهان گذراند. و دوران دبیرستان را در مدرسه فرانسوی بیروت با اخذ دیپلم ریاضی به پایان رساند.


تقویم تاریخ -22 اردیبهشت

23پیش ازمیلاد:طبق پيوستي كه بر تاريخ روم تاليف «ليوي» مورخ اين كشور در سده يكم پيش از ميلاد نوشته شده است، اگوستوس" امپراتور روم 12 ماه مه سال 23 پيش از ميلاد (اين تاريخ بعدا پس از تبديل و احتساب تقويم ها به دست آمده است) اعلام كرد كه دولت روم يك دولت تجاوزگر نيست و جنگهايي را كه به آن دست مي زده است به منظور تامين صلح بوده و «آزاديبخش» بايد بشمار آيند! و دستور داد كه رويدادنگاران ارتش روم كه وقايع روزانه فعاليتهاي نظامي را ثبت مي كردند و «وقعه» مي خواندند از آن پس اين نكته را از نظر دورندارند و وقايع را طوري ننويسند كه نشان دهد روميان تجاوزگر و توسعه طلب بوده اند، ما دولت تيسفون (اشكانيان و به نوشته روميان، پارتيان) نيستيم كه از سلطه گري دست بر نمي دارد و.... از آن پس، عبارت صلح رومي (پاكس رومانا) وارد تاريخ شد و مورخان عهد امپراتوري اين كشور تجاوزات، جنگها و اشغالگري هاي روم را «خدمت و فداكاري به خاطر صلح ـ وظيفه جهاني!» مي نوشتند.