مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

نظریه انتخاب

 کتاب ***نظریه انتخاب*** ویلیام گلاسر

حوزه دیگری از روانشناسی وجود دارد که شاید بتوان گفت ویلیام گلاسر با کتاب خود درباره «نظریه انتخاب» یا Choice Theory پایه گذار آن است.

در این نگرش جدید، منشاء رفتارها و احساسات و انگیزه های انسانها رویدادهای درونی در نظر گرفته میشود.

فلسفه ای برای زندگی

درحالی که روزمان را سپری می کنیم باید به تناوب درنگ کنیم و درباره ی این حقیقت تامل کنیم که ما همیشه زنده نخواهیم بود و از این رو ممکن است امروز آخرین روز زندگی مان باشد. چنین تاملی به جای آن که ما را به لذت گرایی سوق دهد، برآن می دارد که قدردان فرصت زندگی باشیم و از این که زنده ایم و می توانیم امروزمان را با فعالیت پر کنیم به وجد آییم.

کج رفتاری

کتاب ”کج رفتاری: شکل‌گیری اقتصاد رفتاری” ترکیب شیرین روانشناسی و اقتصاد درباره فرایند تصمیم‌گیری و انتخاب انسانها است. نویسنده کتاب مزبور که اخیرا برنده جایزه نوبل اقتصاد 2017 شد، می گوید انسانها از قوه فکری محدودی برخوردار هستند و برای تصمیم‌گیری به میانبرها متوسل می شوند، در برابر وسوسه‌ها خویشتن داری ندارند، و بعضا منافع خود را با دیگران تسهیم می کنند یا برای مجازات دیگران به خود ضرر می‌رسانند. در نتیجه، انسانها به خاطر عقلانیت محدود، خویشتنداری محدود، و خودخواهی محدود، به تلنگر نیاز دارند و می‌توان با دستکاری در محیط انتخاب، کاری کرد آنها تصمیم‌های بهتری به نفع خودشان بگیرند.

استخدام و اخراج اثر برایان تریسی

 بخشی از کتاب استخدام و اخراج اثر برایان تریسی (ترجمه ژان بقوسیان)

 انتخاب ضعیف گران تمام می شود انتخاب ضعیف و خیلی گران تمام می شود . هرگز فکر نکنید اگر جواب نداد ، آن شخص را اخراج می کنید و نفر دیگر را سر کار می آورید . این روش مدیران بی تجربه و خام است که نباید مسئول استخدام شوند . استخدام به چند دلیل پر هزینه است ، نخست وقتی را که برای فرایند انتخاب ، آماده سازی ، مصاحبه ، استخدام و آموزش فرد جدید می گذارید ، از دست می دهید .دوم ، پولی را که صرف حقوق و دستمزد ، مزایا و آموزش فرد جدید می کنید ازدست می دهید ، زیرا همه این آموخته ها ، با اخراج فرد از بین می رود و نفعی برای شرکت ندارد 

نقش دل در مديريت

  بدیهی و طبیعی است که موسسات اقتصادی و صنعتی برای مقاصدی مادی تشکیل می‌گردند و اصولاً باید سودآور باشند. از طرفی، موسسات اقتصادی را نباید با موسسات خیریه اشتباه گرفت. اما تاکید سرمایه داری بر سود و اولویت قراردادن سود و نادیده انگاشتن امور معنوی انسانی و اجتماعی موجب می‌شود تا نتیجه عملکرد سازمان‌های اقتصادی چیزی باشد که من به آن، سود سوزآور می‌گویم. ️ تفاوت مدیران فیلسوف با دیگران آن است که به علت داشتن رسالت‌ها و اهداف معنوی و اجتماعی، در کنار امور اقتصادی به اموری نظیر توجه به انسانیت، محیط زیست، رفاه جامعه، آموزش و تامین عدالت می‌پردازند که می‌توان آنها را سوز سودآور تلقی کرد و همین امر را کلید راز موفقیت پایدار این مدیران برشمرد.

 بخشی از كتاب "نقش دل در مديريت"
  مرحوم مجتبی كاشانی