مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

فهرست ۱۰۰ کتابی که بایستی در طول زندگی بخوانید

آمازون منتشر کرد: فهرست ۱۰۰ کتابی که بایستی در طول زندگی بخوانید
فهرست‌های فیلم، سریال یا کتاب، اگر خوب تنظیم شده باشند، می‌توانند به تأمین محتواهای فرهنگی افراد علاقه‌مند کمک کنند و آنها را از سردرگمی نجات بدهند.

در حقیقت افراد خام، سال‌ها لازم است در میان کتاب‌ها و فیلم‌های مختلف غوطه بخورند، تا خودشان تبدیل به کارشناس و خبره کار بشوند و بتوانند خودشان مستقلا محتوای فرهنگی پیشنهاد بدهند.
The Lean Startup

Book by Eric Ries
The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses is a book by Eric Ries describing his proposed lean startup strategy for startup companies.
Deeprooted

واژه دیپروتد یا DeepRooted  به معنانی مختلف ریشه های عمیق یا عمیق ریشه کرده ریشه عمیق و... دهها مترادف دیگر اما دیپروتد میتوان به معنی بنیان عمیق و ... چنین معانی تعبیر کرد اما ریشه اصلی واژه از کجاست