مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

فواید اوقات غذا خوردن خانواده ها با هم

دیپروتد فواید اوقات غذا خوردن خانواده ها با هم خانم میریام استاپرد در "کتاب همه کودکان تیزهوشند اگر …"، با کلماتی محدود چند نکته درمورد غذاخوردن رو شرح می‌دهد. این کتاب را برای مادران نوشته شده اما خواندنش را ما به همه توصیه می‌کنیم.حل مشکلات مالی

دیپروتد کسب ثروت به روش پدر پولدار 
بیش ترفراد کار می کنند تا مشکلات مالی دیگر مردمان را حل کننداما چه کسی مشکلات مالی کارگران و کارمندان را حل می کند؟