مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

روز جهانی مبارزه با ایدز

دیپروتد ایدز 
از سال 1988 به منظور افزایش بودجه‌ها و همچنین برای بهبود آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض‌ها اول دسامبر هرسال (برابر 10 آذر) به عنوان روز جهانی ایدز معین شده‌است ،هر ساله برای این روز شعاری نیز در نظر گرفته می‌شود ایدز معضلی پزشکی بهداشتی است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بسیار گسترده‌ است. در سال 1996‌، سازمان ملل متحد ایدز را نه تنها به عنوان یک مشکل سلامتی مورد توجه قرار داد بلکه آن را یک مسأله بر سر راه پیشرفت بشری برشمردبیش از 90 درصد موارد آلودگی مربوط به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه‌ است .7شرط حیاتی تنظیم قرارداد مشارکت با مالک

دیپروتد 7شرط حیاتی تنظیم قرارداد مشارکت با مالک
معمولا در هنگام تنظیم قرارداد ها از جمله قرارداد مهمی مثل مشارکت در ساخت طرفین بیشتر جنبه های مالی قرارداد را مدنظر قرار میدهند و توجه و بررسی احراز مالکیت و سمت یکدیگر باز می مانند که متاسفانه موجب ورود خسارات سنگین به یکطرف یا هردو طرف می شود که حسب تجربه ما در وکالت دعاوی متعدد ملکی و مشارکت درساخت توصیه می شود که در هنگام تنظیم و امضای قرارداد به این شش شرط حیاتی و ضروری بعنوان سازنده و طرف دوم قرارداد دقت و توجه نمایید.


دسته بندی: علوم
تاریخ: 10 آذر 1396 نظرات: 0

زندگیتان را از یکنواختی در بیاورید

دیپروتد زندگیتان را از یکنواختی در بیاورید 
شادى و‌نشاط و تفریح از جمله نیازهاى روحى و‌فطرى انسان است که خود باعث می شود به نوعی تنوع در زندگی ایجاد شود.اگر شادی و نشاط نباشد زندگی یکنواخت می شود و اگر زندگی یکنواخت شود عشق آرام آرام کم رنگ می شود اما برخی از زوجین از این راز مهم بی اطلاع هستند و یا نمی دانند که چگونه می توانند در زندگیشان تنوع ایجاد کنند.  بازی مذاكره در دوسطح متفاوت انجام می شود. در سطح اول موضوع مورد مذاكره اهمیـت دارد ودر سطح دوم، بر روش برخورد با ماهیت موضوع مذاكره تمركز می شود. این سطح دوم، از آنجا كه ناخودآگاه انجام می شود، اغلب از نظر دور می ماند. در انتخاب بین روش ملایم و روش سخت پاسـخ «هیچ كدام» است. باید بازی را عوض كنیم و از روش مذاكره اصولی بهره بگیریم.