مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

جمعه، 1 تیر 1397


رویاها

"رویاها آن چیزی نیستند که در خواب میبینید؛ بلکه آن چیزهایی ست که نمیگذارد بخوابید..."
پروفسور عبدالکلام

16 مهر روز جهانی کودک

دیپروتد 16 مهر روز جهانی کودک 
روز جهانی کودک روزی است که برای یادبود و افتخار کودکان شناخته شده است. کشورهای و سازمان‌های بین‌المللی مختلف روزهای متفاوتی را به عنوان روز کودک اعلام کرده و مراسم این روز را در آن جشن می‌گیرند.