مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

جمعه، 1 تیر 1397


10 تکنیک‌ برای سخنرانی

دیپروتد 10 تکنیک‌ برای سخنرانی 
چگونه یك سخنرانی خوب ارائه كنیم چه در حضور یك نفر و چه در حضور یك جمعیت پنجاه نفره، می‌توان بر ترس و خجالت ناشی از سخنرانی غلبه كرد.

دسته بندی: علوم
تاریخ: 12 مهر 1396 نظرات: 0