مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

جمعه، 1 تیر 1397


خلق ثروت

دیپروتد خلق ثروت 

توانایی شما در پول‌سازی ، بستگی به توانایی شما در افزایش ، خلق و ایجاد ارزش ، به یك شخص ، یك پروژه و یا شركت و یا سرمایه‌گذاری دارد .دسته بندی: آینده
تاریخ: 05 مهر 1396 نظرات: 0

روز جهانی جهانگردی

دیپروتد روز جهانی جهانگردی 
27 سپتامبر مصادف با 5 مهر به عنوان روز جهانی گردشگری در جهان نامگذاری شده و طی مراسمی در جهان گرامی داشته می‌شود.
سازمان جهانی جهانگردی سازمان‌ملل متحد، به مناسبت روز جهانی جهانگردی و برای افزایش مساوات جنسیتی و قدرت زنان، سال 2007 را زمانی برای بزرگداشت دست‌یافته‌های زنان در صنعت گردشگری و افزایش انگیزه‌ مداوم درباره‌ هدف سازمان‌ملل نام‌گذاری کرد.