مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

یکشنبه، 30 اردیبهشت 1397


زندگیتان را با دیگران به نقطه اشتراک برسانید


بعضی آدم ها زندگی را خوب می بینند؛ با عینکی اطرافشان را نظاره می کنند که حالشان رو به راه شود. زمانی حرفم را بهتر درک می کنید و قدر این آدم ها را بیشتر می دانید که با یک انسان منفی نگر رو به رو شوید یا با کسی که کارش برجسته کردن اختلافات است. آن وقت نگاهتان زود متوجه آدم های خوب می شود و ویژگی هایشان را شکار می کنید.

دسته بندی: سبک زندگی
تاریخ: 11 شهریور 1396 نظرات: 0