مجله اینترنتی دیپروتد

مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

سه شنبه، 29 خرداد 1397


اثرات شگفت‌انگیز این سوپ را فراموش نکنید

پزشکان عنوان کرده‌اند پروتئین و کلسیم موجود در سوپ مرغ دارای اثر ضد التهابی در بدن است این یافته‌ها حاصل تحقیقات محققان دانشگاه هال بر روی اثرات مواد غذایی در مقابله با بیماری‌ها است.دسته بندی: علوم
تاریخ: 02 آذر 1395 نظرات: 0

دیپروتد اثرات شگفت‌انگیز این سوپ را فراموش نکنید


پزشکان عنوان کرده‌اند پروتئین و کلسیم موجود در سوپ مرغ دارای اثر ضد التهابی در بدن است این یافته‌ها حاصل تحقیقات محققان دانشگاه هال بر روی اثرات مواد غذایی در مقابله با بیماری‌ها است.دسته بندی: علوم
تاریخ: 02 آذر 1395 نظرات: 0

کلیدی که قفل درب های بسته شده در زندگی شما است درب های تغییر را می گشاید، تحول را از درون و بیرون ما به وجود می آورد و به ما اجازه مقابله و جنگیدن با ترس هایمان را می دهد.
ترس هایی که گاهی با توهمات ما پیوند خورده اند و با قدرت تخیل ما داستان های جنجالی ای را در ذهنمان ایجاد کرده اند و لذت زندگی در لحظه حال را برایمان محال و دست نیافتنی کرده اند و ما را تحت سلطه، کنترل خود می گیرند، روان ما را تغذیه می کنند و در نهایت ما را به موجودات خموده و افسرده مبدل می کنند تا در لباس ترس و با نقاب های رنگا و رنگ و گوناگون هر لحظه از آرامش دور می شویم .
ترس هایی که به محض فائق شدن بر آن ها، با ایجاد هر تغییر می توانیم بگوئیم یک قدم به شجاعت نزدیک تر شده ایم  و با کمک  همین شاه کلید است که با حقایق و جوانب وجود خود آشتی می کنیم .
پس شجاعت را برای ایجاد تغییرات اساسی دست کم نگیریم.دسته بندی: دورنما
تاریخ: 01 آذر 1395 نظرات: 0