امروز: شنبه، 27 آبان 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


13 آبان

13 آبان در روز 13 آبان 1358، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، لانه ی جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند و جاسوسان آمریکایی را به گروگان گرفتند. بدین ترتیب، مبارزه ی ضد آمریکایی مردم ایران، ابعاد جدیدتری پیدا کرد.

الگو سازی مبلمان شهری بر پایه مفاهیم سمانتیکی

الگو سازی مبلمان شهری بر پایه مفاهیم سمانتیکی مبلمان شهری و عناصر مکمل فضای شهری، با هدف تسهیل ایمن سازی، زیبا سازی، هدایت و کنترل جریان حرکت، سکون، تفریح، اضطراب، کار و زندگی ایجاد می شود که ما در بخش های مختلف فعالیت خود در سطح شهر نیازمند این عناصر هستیم. به واسطه این عناصر است که فعالیت های مختلف را می توان راحت تر و با ایمنی و دقت بیشتری انجام داد.


بازی نهنگ آبی دیگر وجود ندارد

بازی نهنگ آبی دیگر وجود ندارد
تقریبا سه ماه پیش بود که مطلبی درباره بازی نهنگ آبی خواندم که در آن در مورد این بازی هشدار داده بود. من شروع به پژوهش درباره این بازی کردم. آنچه می خواندم مطالب تکراری درباره این بازی بود که در زبان های مختلف تکرار شده بود. هر چقدر تلاش کردم این بازی را پیدا کنم به نتیجه ای نرسیدم. به همین دلیل از دوست روسی ام آناستازیا برای پیدا کردن این بازی کمک گرفتم، چون این داستان ابتدا در روسیه آغاز شده بود


انقلابی در علم شیمی و الکترونیک

انقلابی در علم شیمی و الکترونیک 
انقلابی در علم شیمی و الکترونیک با روش جدید تولید لایه‌های فلزی این کشف بزرگ توسط دکتر کوروش کلانترزاده، دکتر علی ضوابطی ,دانشمندان ایرانی دانشگاه RMIT استرالیا صورت گرفته است

کوروش کبیر، بنیان‌گذار دودمان شاهنشاهی هخامنشی

کوروش کبیر 
کوروش کبیر نخستین شاه و بنیان‌گذار دوره شاهنشاهی هخامنشی در ایران زمین می‌‌باشد. ایرانیان کوروش کبیر را پدر و یونانیان، که وی سرزمین‌های ایشان را تسخیر کرده بود، او را سرور و قانونگذار می‌نامیدند. کوروش کبیر دارای 4 فرزند بود دو تن از فرزندان کوروش کبیر پسر و دو تن دیگر دختر بودند.