امروز: پنج شنبه، 23 آذر 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


پول یا پیسه در تعریف ابتدایی آن وسیله، قطعه، شی، یا چیزیست که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها، خدمات، کالاها و نیازها از آن استفاده می‌کنند. به صورت کلّی هر چیزی می‌تواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد.

کسی است که با به کارگیری یک فرایند کارآمد بتواند از منابع مادی و انسانی از طریق یک برنامه ریزی صحیح و کامل و جامع با توجه به امکانات و محدودیت هایش مجموعهای از فعالیتهای از پیش تعریف شده را در تاریخ مورد نظر و با کیفیت مطلوب را از پیش تعیین شده با توجه با بودجه در اختیارش به انجام برساند

استراتژی شامل چشم اندازی از آینده، اهدافی برای رسیدن، و طرحی از مبادرت به کار است.

کسی که برنامه ریزی و هماهنگی بخش تحقیق و توسعه سازمان را بر عهده دارد

کوچک‌ترین واحد بیت کوین ساتوشی (Satoshi) نام دارد و به نام خالق بیت کوین نام‌گذاری شده است. البته گفته می‌شود این نام واقعی خالق بیت کوین نیست. به هر حال هر ساتوشی معادل ۰/۰۰۰۰۰۰۰۱ بیت کوین است. یا به عبارت دیگر هر بیت کوین از ۱۰۰ میلیون ساتوشی تشکیل شده است.

شاخص فلاکت (misery index)  شاخصي آشنا در اقتصاد جهانی است که یک انگلیسی به نام «آرتور اکان» تهیه و تبیین کرده است. این شاخص از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم یک کشور به دست می آید. البته در همه اقتصادهای دنیا تورم و بیکاری همیشه دو شاخصی است که با هم می آید و تقریبا رابطه غير مستقیم دارد. یعنی اصولا با افزایش تورم، بیکاری كاهش پیدا می کند. البته در اقتصادهایی که تورم تک رقمی  است، همیشه این رابطه عکس است، اما در کشوری مثل ایران که تورم همواره بالا است و شرايط ركود-تورمي ايجاد مي شود، تورم و بیکاری لزوما رابطه غيرمستقيم نداشته و شاخص فلاکت هم در آن اوج می گیرد. این شاخص هم از شاخص های کلان اقتصادی است که در آمارهای مهم کشورها محاسبه می شود. این شاخص حتی ممکن است برای دهک های مختلف و شهری و روستایی به طور جداگانه محاسبه شود. البته این موضوع را هم در نظر داشته باشید در زمان تورم بالا که همراه با رکود در تولید و رونق اقتصادی است شاخص فلاکت با سرعت بیشتری رشد می کند.

بیمه (Insurance) سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است.