امروز: پنج شنبه، 23 آذر 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


نگاه مکعبی 
"نگاه مکعبی" چیست ؟

نگاه مکعبی یا شش جهتی یک اصطلاح است. یعنی انسان هر عملی رو میخواهد انجام بدهد، از چند جهت به آن نگاه می کند.

ما نسان ها معمولا از همان یک جهتی که اول به ذهنمان می اید کاری رو انجام می دهیم یا نمی دهیم. ولی در نگاه مکعبی سعی می کنیم از چند زاویه دیگر هم به قضیه نگاه کنیم.

مثلا دوست دارم فلان چیز را به دوستم بگویم.
 نگاه مکعبی می گوید:
 اثراتش رو هم بررسی کن. اگه بگی، اثراتش و عواقبشش چیه؟ شاد میکنه یا ناراحت؟
یا مثلا رفتار یکی ناراحتم می کند. داخل ذهنم اول می گوید: قطع رابطه یا برخورد باهاش.
نگاه مکعبی میگوید:
 "عجله نکن. شاید فلان مشکل رو داشته که با تو بد برخورد کرده. شاید حواسش نبوده. شاید فشار کارش زیاده بهم ریخته.."
 
نگاه مکعبی نیاز به 'مکث قبل از عمل' دارد. سخت است ، ولی نهایتا کارهایمان در شبانه روز پخته تر می شود، احتمال اشتباه می اید پایین و موفق تر می شویم.

روز جهانی استاندارد

world standards day 

استانداردها بر حسب گستردگی دامنه تحت پوشش، دارای پنج سطح کارخانه ای، شرکتی (جامعه ای)، ملی، منطقه ای و بین‌المللی هستند. استاندارد کارخانه ای توسط یک کارخانه برای استفاده در همان واحد تدوین می شود. البته گاهی کارخانجات، شرکتها یا تشکیلاتی که در یک زمینه خاص فعالیت می کنند، از طریق ایجاد یک جامعه یا انجمن، استانداردهای خاص خود را تدوین می کنند مانند انجمن جوشکاری آمریکا(AWS).  استاندارد ملی توسط موسسه استاندارد در یک کشوربا توجه به تمام شرایط خاص همان کشورمانند اقتصادی، اجتماعی، علمی وفنی تهیه می شود. استانداردهای منطقه‌ای توسط کشورهای عضو یک پیمان منطقه ای خاص تهیه می شود مانند کمیته استاندارد اروپایی. استاندارد بین‌المللی توسط سازمانهای مربوطه به منظور قابلیت استفاده بین‌المللی تهیه می شوند. مانند استانداردهای تهیه شده توسط سازمان بین‌المللی استاندارد، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)