امروز: پنج شنبه، 23 آذر 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


10 تکنیک‌ برای سخنرانی

10 تکنیک‌ برای سخنرانی 
چگونه يك سخنرانی خوب ارائه كنيم چه در حضور يك نفر و چه در حضور يك جمعيت پنجاه نفره، مي‌توان بر ترس و خجالت ناشي از سخنراني غلبه كرد.

دسته بندی: علوم
تاریخ: 12 مهر 1396 نظرات: 0 نویسنده: zatix