امروز: پنج شنبه، 23 آذر 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


روز جهانی سالمندان

روز جهانی سالمندان 
دوران سالمندی مانند دوران کودکی  یا جوانی، یکی از مراحل زندگی است، با این تفاوت که دوران کودکی و جوانی سرشار از انرژی و تلاش است ولی دوران سالمندی همراه با تحلیل قوا و کاهش میزان فعالیتهای فیزیکی می باشد.

دسته بندی: ---
تاریخ: 09 مهر 1396 نظرات: 0 نویسنده: zatix