امروز: چهارشنبه، 4 بهمن 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


1.  معافیت مالیاتی(شامل محصولات دانش بنیان)
شرکت های دانش بنیان برای محصولات دانش بنیان خود به صورت کامل معافیت مالیاتی دریافت خواهند کرد.
2.  معافیت گمرکی
شرکت های دانش بنیان برای واردات کالاهای غیر تجاری، معافیت حقوق گمرکی دریافت خواهند کرد.
3.  معافیت نظام وظیفه تخصصی در قالب امریه
پرسنل مشمول خدمت سربازی در صورتی که غیبت از خدمت نداشته و واجد شرایط باشند می توانند به صورت نخبه وظیفه در همان شرکت به مدت 24 ماه خدمت سربازی خود را سپری نمایند

دسته بندی: دانشنامه
تاریخ: 12 شهریور 1396 نظرات: 0 نویسنده: zatix