امروز: چهارشنبه، 4 بهمن 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


زندگیتان را با دیگران به نقطه اشتراک برسانید


بعضی آدم ها زندگی را خوب می بینند؛ با عینکی اطرافشان را نظاره می کنند که حالشان رو به راه شود. زمانی حرفم را بهتر درک می کنید و قدر این آدم ها را بیشتر می دانید که با یک انسان منفی نگر رو به رو شوید یا با کسی که کارش برجسته کردن اختلافات است. آن وقت نگاهتان زود متوجه آدم های خوب می شود و ویژگی هایشان را شکار می کنید.