امروز: شنبه، 27 آبان 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


مدیر فناوری انفورماتیک

کسی است که طرح، ایجاد و مدیریت پروژه های فناوری اطاعات ، رهبری و راهنمایی کار کارکنان فنی، برنامه ریزی مراحل پروژه و  ارزیابی پیامدهای کسب و کار برای هر مرحله، نظارت بر پیشرفت برای اطمینان از مهلت، استانداردها و اهداف هزینه برآورده شده را انجام می دهد

چگونه یک استارت آپ را ارزش گذاری کنیم؟

 چگونه یک استارت آپ را  ارزش گذاری کنیم؟ 
ارزش یک استارت‌آپ، موضوعي مجازی و شاید تا حدی یک تئوری است و تا زمانی که فردی براساس ارزش تعیین شده اقدام به سرمایه گذاری نکرده، به واقعیت تبدیل نمی‌شود.دیدگاه اصلی در تقسیم سهام

2 دیدگاه اصلی در تقسیم سهام
1-تقسیم مساوی
شایستگی ها، مسئولیت ها، ریسک ها و اثر گذاری افراد یکسان است.
 2- مشخص کردن عوامل تاثیرگذار و مشخص کردن وزن و سهم هریک از عوامل مثل:
تعهد،مسئولیت،تجربه و تخصص، ارتباطات، آورده نقدی و...

دسته بندی: ---
تاریخ: 14 اسفند 1395 نظرات: 0 نویسنده: zatix