امروز: شنبه، 27 آبان 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


مدیرعامل

کسی است که تعیین و تدوین سیاستها و ارائه کلی جهت گیری شرکت یا سازمان را با توجه به دستور العمل هایی که توسط هیئت مدیره تصویب می شود اجرا می کند. با کمک مدیران زیردست و مدیریت کارکنان، فعالیتهای عملیاتی را در بالاترین سطح مدیریت می کند.

Affiliate Marketing

Affiliate Marketing 
شاید شما کلمه افیلیت مارکتینگ (Affiliate Marketing) و یا بازاریابی پورسانتی و یا سیستم همکاری در فروش را بارها شنیده باشید و از خود پرسیده باشید که آیا می‌شود از این راه درآمد کافی داشت و یا اصلآ این مدل کسب درآمدی چگونه کار می‌کند؟